iPhone

  • -14%
    iPhone 7 Plus 32GB Matte Black - Hàng trưng bày

    iPhone 7 Plus 32GB Matte Black - Hàng trưng bày

    15.390.000 đ
    17.990.000 đ
    Màn Hình : 5.5 inch
    CPU : Apple A10 Fusion
    RAM : 3GB
    Camera Chính : 12MP
    Bộ nhớ trong : 32Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 2900mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -14%
    iPhone 7 Plus 32GB Silver - Hàng trưng bày

    iPhone 7 Plus 32GB Silver - Hàng trưng bày

    15.390.000 đ
    17.990.000 đ
    Màn Hình : 5.5 inch
    CPU : Apple A10 Fusion
    RAM : 3GB
    Camera Chính : 12MP
    Bộ nhớ trong : 32Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 2900mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -14%
    iPhone 7 Plus 32GB Gold - Hàng trưng bày

    iPhone 7 Plus 32GB Gold - Hàng trưng bày

    15.390.000 đ
    17.990.000 đ
    Màn Hình : 5.5 inch
    CPU : Apple A10 Fusion
    RAM : 3GB
    Camera Chính : 12MP
    Bộ nhớ trong : 32Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 2900mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -17%
    iPhone 7 Plus 32GB Rose Gold - Hàng trưng bày

    iPhone 7 Plus 32GB Rose Gold - Hàng trưng bày

    14.990.000 đ
    17.990.000 đ
    Màn Hình : 5.5 inch
    CPU : Apple A10 Fusion
    RAM : 3GB
    Camera Chính : 12MP
    Bộ nhớ trong : 32Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 2900mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -3%
    iPhone 6s Plus 16Gb White - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6s Plus 16Gb White - Hàng Trưng Bày

    9.690.000 đ
    9.990.000 đ
    Màn Hình : 5.5 inch
    CPU : 1,8 GHZ
    RAM : 2GB
    Camera Chính : 12MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 2750mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -16%
    iPhone 5s 16Gb Silver  - Hàng Trưng Bày

    iPhone 5s 16Gb Silver - Hàng Trưng Bày

    3.690.000 đ
    4.390.000 đ
    Màn Hình : 4.0 inch
    CPU : 1,3 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1560mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -22%
    iPhone 7 32GB Rose Gold - Hàng trưng bày

    iPhone 7 32GB Rose Gold - Hàng trưng bày

    11.990.000 đ
    15.290.000 đ
    Màn Hình : 4.7 inch
    CPU : Apple A10 Fusion
    RAM : 3GB
    Camera Chính : 12MP
    Bộ nhớ trong : 128Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1715mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -22%
    iPhone 7 32GB Mete Black - Hàng trưng bày

    iPhone 7 32GB Mete Black - Hàng trưng bày

    11.990.000 đ
    15.290.000 đ
    Màn Hình : 4.7 inch
    CPU : Apple A10 Fusion
    RAM : 3GB
    Camera Chính : 12MP
    Bộ nhớ trong : 128Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1715mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -20%
    iPhone 5s 16Gb Gray - Hàng Trưng Bày

    iPhone 5s 16Gb Gray - Hàng Trưng Bày

    3.690.000 đ
    4.590.000 đ
    Màn Hình : 4.0 inch
    CPU : 1,3 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1560mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -6%
    Apple iPhone 5s 32Gb Gray - Hàng Trưng Bày

    Apple iPhone 5s 32Gb Gray - Hàng Trưng Bày

    4.690.000 đ
    4.990.000 đ
    Màn Hình : 4.0 inch
    CPU : 1,3 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 32Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1560mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Hoa hồng vàng 24K 

    Chương trình trả góp
  • -15%
    iPhone 5s 16Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    iPhone 5s 16Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    3.990.000 đ
    4.690.000 đ
    Màn Hình : 4.0 inch
    CPU : 1,3 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1560mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp​
  • Apple iPhone 5s 32Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    Apple iPhone 5s 32Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    4.990.000 đ
    Màn Hình : 4.0 inch
    CPU : 1,3 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 32Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1560mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Hoa hồng vàng 24K 
    Chương trình trả góp
  • -35%
    iPhone 6 16Gb Gray - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6 16Gb Gray - Hàng Trưng Bày

    5.690.000 đ
    8.690.000 đ
    Màn Hình : 4.7 inch
    CPU : 1,3 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1810mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -33%
    iPhone 6 16Gb White - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6 16Gb White - Hàng Trưng Bày

    5.990.000 đ
    8.990.000 đ
    Màn Hình : 4.7 inch
    CPU : 1,3 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1810mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -27%
    iPhone 6 64Gb Gray - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6 64Gb Gray - Hàng Trưng Bày

    6.590.000 đ
    8.990.000 đ
    Màn Hình : 4.7 inch
    CPU : 1,3 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 64Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1810mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -30%
    iPhone 6 64Gb Trắng - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6 64Gb Trắng - Hàng Trưng Bày

    6.590.000 đ
    9.390.000 đ
    Màn Hình: 4.7 inch
    CPU: 1,3 GHZ
    RAM: 1GB
    Camera Chính: 8MP
    Bộ nhớ trong: 64Gb
    Thẻ nhớ ngoài: Không hỗ trợ
    Dung Lượng: 1810mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -33%
    iPhone 6 16Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6 16Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    5.990.000 đ
    8.990.000 đ
    Màn Hình : 4.7 inch
    CPU : 1,3 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1810mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -30%
    iPhone 6 64Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6 64Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    6.990.000 đ
    9.990.000 đ
    Màn Hình : 4.7 inch
    CPU : 1,3 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 64Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1810mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -14%
    iPhone 6 Plus 16Gb Gray - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6 Plus 16Gb Gray - Hàng Trưng Bày

    7.690.000 đ
    8.990.000 đ
    Màn Hình : 5.5 inch
    CPU : 1,4 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 2915mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -28%
    iPhone 6 Plus 16Gb White - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6 Plus 16Gb White - Hàng Trưng Bày

    7.690.000 đ
    10.690.000 đ
    Màn Hình : 5.5 inch
    CPU : 1,4 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 2915mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Trương trình trả góp
  • -23%
    iPhone 6 Plus 16Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6 Plus 16Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    7.990.000 đ
    10.390.000 đ
    Màn Hình : 5.5 inch
    CPU : 1,4 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 2915mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
  • -18%
    iPhone 6 Plus 64Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6 Plus 64Gb Gold - Hàng Trưng Bày

    8.990.000 đ
    10.990.000 đ
    Màn Hình : 5.5 inch
    CPU : 1,4 GHZ
    RAM : 1GB
    Camera Chính : 8MP
    Bộ nhớ trong : 64Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 2915mAh
    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp

     
  • -30%
    iPhone 6S 16GB Gray - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6S 16GB Gray - Hàng Trưng Bày

    7.390.000 đ
    10.590.000 đ
    Màn Hình : 4.7 inch
    CPU : 1,8 GHZ
    RAM : 2GB
    Camera Chính : 12MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1715mAh

    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm 
    Chương trình trả góp
  • -34%
    iPhone 6S 16GB Rose Gold - Hàng Trưng Bày

    iPhone 6S 16GB Rose Gold - Hàng Trưng Bày

    7.690.000 đ
    11.590.000 đ
    Màn Hình : 4.7 inch
    CPU : 1,8 GHZ
    RAM : 2GB
    Camera Chính : 12MP
    Bộ nhớ trong : 16Gb
    Thẻ nhớ ngoài : Không hỗ trợ
    Dung Lượng : 1715mAh

    Tặng Dán màn hình miễn phí 01 năm
    Chương trình trả góp
Trang : 1
 
2
 
Liên hệ với chúng tôi